R&D

Nghiên cứu Phát triển

. Mục tiêu chính của đội ngũ R&D của chúng tôi là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng dựa trên sự hiệu quả về chi phí, nhất quán và hiệu suất tối đa.
. Cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong khi vẫn giữ trách nhiệm với môi trường.
• Phòng thí nghiệm Formalin
• Phòng thí nghiệm keo UF