Urea Plant

Nhà máy keo UF

• Công suất
• Thiết Bị Máy Móc
Số Tên Thiết Bị Máy Móc Các chú
1 Lò phản ứng  
2 Thiết bị ngưng tụ  
3 Thiết bị khuấy trộn  
4 Thiết bị hút chân không  
5 Thiết bị gia nhiệt  
6 Thiết bị làm mát  
7 Tank chứa nước thu hồi  
8 Thiết bị bơm kẹo ra tank chứa  
9 Thiết bị đo nhiệt  
10 Thiết bị đo áp suất  
11 Thiết bị hút hơi trong lò phản ứng  
12 Thiết bị hút hơi miệng lò phản ứng