Formalin

• Thông tin sản phẩm
. Trọng lượng phân tử : 30.03
. Nhiệt độ bắt lửa : 300°C
. Công thức hóa chất : HCHO
. Nhiệt độ sôi : 96°C
. CAS : 50-00-0
. pH : 2.8 ... 4.0
. Mùi : Cay hăng
. Khả năng hòa tan trong nước : Vô hạn
• Tính năng cơ bản
Mã sản phẩm HiF - 37 HiF - 41 HiF - 44
Formalin F 37% F 41% F 44%
Màu sắc Sáng, trong Sáng, trong Sáng, trong
% Formaldehyde 37.0 – 37.5 41.0 – 41.5 44.0 – 44.5
% Methanol 2.0 – 5.0 2.0 – 5.0 2.0 – 5.5
Axit tự do < 0.03 < 0.03 < 0.03
Thành phần Fe⁺³ < 0.5 < 0.5 < 0.5
Tro < 0.1 < 0.1 < 0.1
Nước Cân bằng Cân bằng Cân bằng
Tỷ trọng ở 25°C 1.1010 – 1.1070 1.1080 – 1.1200 1.1210 – 1.1300
Thời gian sử dụng 3 tháng 3 tháng 3 tháng
Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm formalin theo các chỉ tiêu cụ thể khác theo yêu cầu của khách hàng.
• Ứng dụng
Formalin là loại hóa chất đặc trưng được sử dụng linh hoạt tùy hàm lượng cho từng loại sản phẩm khác nhau như:

. UKeo UF, keo phenolic
. Tóa dệt
. Hóa chất để sản xuất cao su, hóa chất để sản xuất acetylic
. Thuốc diệt cỏ
. Xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản …